Regulamin

 

Informacje ogólne

Sprzedawca:

Cepelin Books Sp. z o.o.
ul. Krzywa 62
76-200 Słupsk
KRS: 0000860332
NIP: PL8393218443
REGON: 387042665


Kontakt:

Cepelin Books Sp. z o.o.
ul. Krzywa 62
76-200 Słupsk

Email: cepelinbooks@gmail.com

Telefon: +48 512 913 091

 

Składanie zamówień

- do zakupu towarów na naszej stronie wskazane jest założenie konta klienta, możliwe jest także złożenie zamówienia bez rejestracji, w każdym przypadku z podaniem danych kontaktowych: imię, nazwisko, adres dostawy, adres email, nr telefonu, które są dla niezbędne do właściwej realizacji zamówienia,

- informacje zawarte na stronie internetowej Cepelin Books nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży. Złożone za pośrednictwem strony zamówienia wymagają akceptacji ze strony księgarni, która powinna nastąpić w terminie dwóch dni roboczych (tzn. od poniedziałku do piątku), w szczególności chodzi przy tym o sprawdzenie dostępności zamówionych towarów i możliwość ich sprawnej przesyłki pod wskazany adres,

- poprawnie złożone zamówienie zostanie potwierdzone w wiadomości na adres e-mail, wysyłka nastąpi nie później niż po upływie dwóch dni roboczych od weryfikacji dostępności zamówionych towarów,

- w przypadku braku towarów wskazanych w zamówieniu niezwłocznie skontaktujemy się z propozycją modyfikacji zamówienia, w razie niemożliwości realizacji części lub całości zamówienia, zwrócimy odpowiednio część lub całość otrzymanej zapłaty za te towary,

- w razie wysyłki zamówienia poza granice Polski, warunki, termin i cena wysyłki są negocjowane indywidualnie,

- dostawa odbywa się zgodnie ze wskazaniem zamawiającego

- w razie wskazania odbioru osobistego, odbędzie się to w kluboksięgarni Cepelin, ul. Krzywa 62, Słupsk od poniedziałku do piątku, w godzinach 8-21 oraz w soboty i niedzielę, w godzinach 10-20. W takim przypadku zamówienie będzie oczekiwało 14 dni na odbiór, a po upływie tego terminu zostanie anulowane.

 

Płatności

- proponujemy płatności online - podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest AutoPay

Dostępne formy płatności:

 • BLIK
 • Szybki przelew
 • Karty płatnicze
  • Visa
  • Visa Electron
  • Mastercard
  • MasterCard Electronic
  • Maestro

- w razie odbioru osobistego lub dostawy na terenie Słupska, kartą lub gotówką,

- akceptując niniejszy regulamin, zgadzacie się Państwo na wystawienie i przesłanie faktury w formie elektronicznej,

 

Zwroty i reklamacje

- klienci będący konsumentami w świetle obowiązującego prawa mają możliwość zwrotu zakupionych na odległość towarów w ciągu 14 dni od dnia odebrania zamówienia,

- aby skorzystać z tego prawa niezbędne jest przesłanie przed upływem tego terminu oświadczenia w sprawie odstąpienia od umowy, ze wskazaniem numeru zamówienia na adres mail: cepelinbooks@gmail.com, lub adres pocztowy: Cepelin, ul. Krzywa 62, 76-200 Słupsk.

- zwracane towary powinny zostać odesłane niezwłocznie na adres: Cepelin, ul. Krzywa 62, 76-200 Słupsk, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy, zapakowane w sposób zapewniający im bezpieczeństwo w czasie transportu, koszty przesyłki zwrotnej ponosi kupujący, mogą też w tym terminie zostać dostarczone osobiście,

- w razie zwrotu towaru zniszczonego, niepełnowartościowej, księgarnia zastrzega możliwość proporcjonalnej obniżki zwracanej kwoty,

- w przypadku niezgodności towaru z umową, każdy ma prawo do reklamacji na zasadach ogólnych,

- w przypadku gdy produkt ma wadę, możecie państwo:

żądać wymiany produktu na wolny od wad, albo
złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny, albo
złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, z zastrzeżeniem, że wada w takim przypadku jest wadą istotną.

- reklamacje na piśmie proszę kierować na adres mail: cepelinbooks@gmail.com, lub adres pocztowy: Cepelin, ul. Krzywa 62, 76-200 Słupsk.

- w razie uwzględnienia reklamacji, lub odstąpienia od umowy, prosimy o przesłanie wadliwego towaru na adres: Cepelin, ul. Krzywa 62, 76-200 Słupsk.

 

Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Cepelin Books Sp. z o.o.

Cepelin Books Sp. z o.o. w oparciu o umowę powierzenia danych powierza do przetwarzania dane osobowe klientów i użytkowników księgarni internetowej Cepelin Books firmie Dreamcommerce, na platformie, której działa nasza księgarnia internetowa.

Dreamcommerce zapewnia ochronę powierzanych mu przez Cepelin Books Sp. z o.o. do przetwarzania danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności w: Ustawie o ochronie danych osobowych, Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz odpowiednich aktach wykonawczych, a także, od 25 maja 2018 roku w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych („RODO”).

Dreamcommerce stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osób trzecich lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

Przetwarzanie oraz ochrona danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,

 

Polityka prywatności

Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.

W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” klienci posiadający konto w naszej księgarni mają możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu konta.

Weryfikacji danych można dokonać także poprzez wysłanie maila na adres cepelinbooks@gmail.com

Klient ma możliwość zmiany wprowadzonych danych w każdym czasie.

Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży.

Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.

Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.

 

Ogólne zasady prawa

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy, w tym w szczególności (i) Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U.2017.459 t.j. z dnia 2017.03.02), (ii) Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2017.683 t.j. z dnia 2017.03.30).

Wszelkie spory wynikłe z korzystania z naszej księgarni rozstrzygane będą przed sądem właściwym dla naszej siedziby

Regulamin wchodzi w życie od 1 grudnia 2020 r.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl